Template:Green driving

From Wiki Knowledge Base | Teltonika GPS
Revision as of 09:01, 15 October 2021 by Janusz (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Opis funkcji

Rosnąca liczba ludności na świecie oraz rozwój nowych technologii przyczyniają się do wzrostu wykorzystania transportu. Styl jazdy jest jednym z czynników bezpośrednio wpływających na zużycie paliwa i żywotność pojazdu, np. agresywne przyspieszanie, ostre hamowanie, ostre pokonywanie zakrętów i nadmierna prędkość. Nieefektywna jazda powoduje większą emisję spalin, zwiększając tym samym negatywny wpływ na środowisko naturalne naszej planety.


Czego potrzebujesz ?

 • Wszystkie urządzenia FM Teltoniki są kompatybilne z tym rozwiązaniem.
 • Karta SIM w celu przesłania danych do Twojego serwera.
 • Teltonika Configurator aby poprawnie skonfigurować urządzenie.
 • FOTA WEB aby zdalnie wysłać konfigurację do urządzenia.
 • BTAPP / Aplikacja dla kierowców monitorująca i oceniająca zachowanie kierowcy. Powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym dotyczące gwałtownego przyspieszania, hamowania, pokonywania zakrętów, nadmiernej prędkości, biegu jałowego i obrotów. Rozwiązanie zaprojektowane w celu poprawy zachowania kierowcy i wydajności pracy.

Instalacja

Funkcja Green Driving, gromadzi dane dotyczące przyspieszania, hamowania, nadmiernej prędkości, ostrej jazdy na zakrętach i pracy silnika bez obciążenia. Informacje te są błyskawicznie analizowane. Jeśli otrzymane wartości wykraczają poza zadane parametry, urządzenie wysyła polecenie do diody LED lub Buzzera zainstalowanego w kabinie kierowcy i alarmuje, że prowadzi on pojazd w sposób nieefektywny. W przypadku funkcji alarmowania kierowcy należy pamiętać, że urządzenie musi posiadać wyjście DOUT, aby ta funkcja działała.


Istnieją dwa źródła danych dla Green Driving - dane GPS i akcelerometr. Źródło danych należy wybrać w Konfiguratorze. Dane GPS są dość wiarygodne i nie wymagają żadnych dodatkowych czynności, aby je uruchomić. Z drugiej strony, dane z akcelerometru są bardziej precyzyjne i zapewniają nieprzerwaną pracę nawet wtedy, gdy sygnał GPS nie jest dostępny, na przykład w tunelach lub na parkingach podziemnych.


Co jest również bardzo ważne dla prawidłowego działania green drivingu, gniazdo przyłączeniowe urządzenia musi być skierowane w stronę przodu pojazdu. Dopuszczalne są odchylenia +/- 2o. Powinny być one jednak jak najbardziej proste. Dopuszczalne są odchylenia maksymalnie +/- 15o. Pozycja pozioma musi być możliwie jak najbardziej płaska - równoległa do płaszczyzny pojazdu.
Konfiguracja

1. Wymogi wstępne:

1.1. zapoznaj się z: First start guide

2. Konfigutacja scenariusza Green driving:

Gprs settings.png


ID Parametru – Nazwa parametru w GPRS settings:

 • 2001 – APN
 • 2002 – nawa użytkownika APN (jeśli nie ma nazwy użytkownika APN, należy pozostawić to pole puste)
 • 2003 – hasło APN (jeśli nie ma hasła APN, należy pozostawić to pole puste)Server settings.png

Server settings (ustawienia serwera):

 • 2004 – Domena serwera
 • 2005 – Port
 • 2006 – typ protokołu (0 – TCP, 1 – UDP)Po pomyślnym skonfigurowaniu ustawień GPRS/SERVER, urządzenie będzie synchronizować czas i aktualizować rekordy do skonfigurowanego serwera. Przedziały czasowe oraz domyślne elementy rekordów można zmienić za pomocą Teltonika konfigurator lub poprzez zmianę parametrów wysyłając SMS. Po zapoznaniu się z instrukcją pierwszego uruchomienia urządzenia i ustawieniu parametrów GPRS można przystąpić do konfiguracji Green Driving.


Greendout.PNG

konfiguracja scenariusza Eco/Green driving
ID parametru - nazwa parametru

 • 11000 - priorytet scenariusza (0 - Disable (wyłączony), 1 - Low (niski), 2 - High (wysoki), 3 - Panic).
 • 11004 - Max Acceleration (max przyspieszenie) (m/s2).
 • 11005 - Max Braking (max hamowanie) (m/s2)
 • 11006 - Max Cornering (max przyspieszenie boczne) (m/s2)
 • 11007 - Source (źródło) (0 - GPS, 1 - Akcelerometr). Scenariusz Eco Drivingu zgodnie z wybranym źródłem danych.


 • 11019 - Zaawansowany Eco Driving (0 - Disable (wyłączony), 1 - Enable (włączony)). Jeśli włączony, można zmienić ustawienia Eco Driving Average (średnia) (ID.: 11011) i / lub Eco Driving Maximum (ID.: 11015).
 • 11008 - Eco/Green Driving Duration (0 - Disable, 1 - Enable).
 • 11003 - (None - jeśli zdarzenie wystąpi, nie będzie miało wpływu na stan DOUT; DOUT1 - wyjście cyfrowe 1 zostanie uaktywnione; DOUT2 - wyjście cyfrowe 2 zostanie uaktywnione)
 • 11001 - DOUT on duration (czas aktywacji DOUT)
 • 11002 - DOUT off duration (czas deaktywacji DOUT)
 • 7034 - ID of SMS recipient (numer SMS odbiorcy).
 • 8034 - SMS Text.
  Uwaga: Maksymalne wartości przyspieszenia, hamowania i pokonywania zakrętów powinny być ustalane w zależności od typu pojazdu, jego mocy, masy itp. Najlepsze wartości można uzyskać poprzez testy praktyczne.


Idlingdout.PNG


Konfiguracja scenariusza Excessive Idling (nadmiernej pracy na biegu jałowym) ID Parametru - Nazwa parametru

 • 11200 - Priorytet scenariusza (0 - Disable (wyłączony), 1 - Low (niski), 2 - High (wysoki), 3 - Panic).


 • 11203 - Eventual Records (0 - Disable, 1 - Enable), jeżeli wyłączone (disabled) - dane o wydarzeniu excessive idling będą zawarte w rekordach periodycznych.
 • 11205 - Time To Stopped (s). Określa, jak długo pojazd nie powinien się poruszać z włączonym silnikiem aby aktywować scenariusz.
 • 11206 - To Moving (s). Określa, jak długo pojazd powinien poruszać się z włączonym silnikiem, aby deaktywowac scenariusz.
 • 7033 - ID of SMS recipient (numer SMS odbiorcy).
 • 11204 - (None - jeśli zdarzenie wystąpi, nie będzie miało wpływu na stan DOUT; DOUT1 - wyjście cyfrowe 1 zostanie uaktywnione; DOUT2 - wyjście cyfrowe 2 zostanie uaktywnione)
 • 11201 - Czas aktywacji DOUT
 • 11202 - Czas deaktywacji DOUT
 • 7033 - SMS Text.
Overdout.PNG


Konfiguracja scenariusza Over Speeding

ID Parametru - Nazwa parametru

 • 11100 - priorytet scenariusza (0 - Disable (wyłączony), 1 - Low (niski), 2 - High (wysoki), 3 - Panic).


 • 11104 - Max speed - max prędkość (wrtość domyślna - 90, zakres ustawień 0-260, jednostka - km/h)
 • 13217 - Speed source - źródło danych o prędkości (0 - GNSS, 1 - OBD, 2 - Pulse counter).
 • 13223 - Overspeeding hysteresis - histereza (wartość domyślna - 28, zakres 0 - 100)
 • 11101 - DOUT ON duration - czas aktywacji DOUT
 • 11102 - DOUT OFF duration - czas deaktywacji DOUT
 • 7032 - ID of SMS recipient - numer SMS odbiorcy
 • 8032 - SMS Text.


Szybki start: Od domyślnej konfiguracji do Green Driving w jednym SMS:

" setparam 11800:1;11801:0;11806:1;11000:2;11007:1;11200:2;11100:2"

Ta wiadomość SMS skonfiguruje urządzenie do wysyłania danych dotyczących Trip, Green Driving i Excesive Idling na wcześniej podany serwer

Uwaga: Przed tekstem SMS należy wstawić dwa znaki spacji, jeśli w polu Nazwa użytkownika SMS lub Hasło nie ustawiono nazwy użytkownika SMS lub hasła w SMS / Call settings.

3. Aplikacja mobilna BTAPP

Business private.png

Po skonfigurowaniu urządzenia nadszedł czas na aplikację BTAPP. Pamiętaj, że połączenie między aplikacją a urządzeniem jest nawiązywane przez Bluetooth. Urządzenia domyślnie mają włączony i widoczny Bluetooth. Po sparowaniu z urządzeniem - Możesz zmienić typ swoich podróży poprzez długie naciśnięcie na ikonę i potwierdzenie zmiany.


Przetwarzanie informacji

1. Wymagania wstępne:

1.1. Otwórz TCP/UDP port

1.2. Przejdź do Java parser first start guide

2. Przykład:

Nieprzetworzone odebrane dane w trybie Hex
000000000000005E08010000017716AE03D8010F0F22D720982E9C007E00120A002FFD1609E

F01F00150011505C80045010101FD03FE230BB5000BB60006423A0018002F430F8A4400000

901301100161200EC13FBD90F038402C7000003BD1003066802000100005F75

AVL Data Packet Part HEX Code Part
Zero Bytes 00 00 00 00
Data Field Length 00 00 00 5E
Codec ID 08 (Codec 8)
Number of Data 1 (Number of Total Records) 01
Timestamp 00 00 01 77 16 AE 03 D8 (Mon Jan 18 18:07:19 UTC 2021)
Priority 01
Longitude 0F 0F 22 D7
Latitude 20 98 2E 9C
Altitude 00 7E
Angle 00 12
Satellites 0A
Speed 00 2F
Event IO ID FD (AVL ID: 253, Name: Green driving type)
N of Total ID 16
N1 of One Byte IO 09
1’st IO ID EF (AVL ID: 239, Name: Ignition)
1’st IO Value 01
2’nd IO ID F0 (AVL ID: 240, Name: Movement)
2’nd IO Value 01
3’rd IO ID 15 (AVL ID: 21, Name: GSM Signal)
3’rd IO Value 05
4'th IO ID 50 (AVL ID: 80, Name: Data mode)
4'th IO Value 01
5'th IO ID C8 (AVL ID: 200, Name: Sleep Mode)
5'th IO Value 00
6'th IO ID 45 (AVL ID: 69, Name: GNSS Status)
6'th IO Value 01
7'th IO ID 01 (AVL ID: 1, Name: Digital Input 1)
7'th IO Value 01
8'th IO ID FD (AVL ID: 253, Name: Green driving type)
8'th IO Value 03 (01 - harsh acceleration, 02 - harsh braking, 03 - harsh cornering)
9'th IO ID FE (AVL ID: 254, Name: Green Driving Value)
9'th IO Value 23 ( Depending on green driving type: if harsh acceleration or braking - g*100 (value 123 ->1,23g). If Green driving source is "GPS" - harsh cornering value is rad/s*100. If source is "Accelerometer" - g*100.
N2 of Two Byte IO 0B
1’st IO ID B5 (AVL ID: 181, Name: GNSS PDOP)
1’st IO Value 00 0B
2’nd IO ID B6 (AVL ID: 182, Name: GNSS HDOP)
2’nd IO Value 00 06
3’rd IO ID 42 (AVL ID: 66, Name: External Voltage)
3’rd IO Value 3A 00
4'th IO ID 18 (AVL ID: 24, Name: Speed)
4'th IO Value 00 2F
5'th IO ID 43 (AVL ID: 67,Name: Battery Voltage)
5'th IO Value 0F 8A
6'th IO ID 44 (AVL ID: 68, Name: Battery Current)
6'th IO Value 00 00
7'th IO ID 09 (AVL ID: 9, Analog input 1
7'th IO Value 01 30
8'th IO ID 11 (AVL ID:17, Name: Axis X)
8’th IO Value 00 16
9'th IO ID 12 (AVL ID:18, Name: Axis Y)
9’th IO Value 00 EC
10'th IO ID 13 (AVL ID:19, Name: Axis Z)
10'th IO Value FB D9
11'th IO ID 0F (AVL ID: 15, Name: Eco score)
11'th IO Value 03 84
N4 of Four Byte IO 02
1'st IO ID 02 C7(AVL ID: 199, Name: Trip Odometer)
1’st IO Value 00 00 03 BD
2’nd IO ID 10 03(AVL ID: 16, Name: Total Odometer)
2’nd IO Value 06 68 80 20
Number of Data 2 (Number of Total Records) 01
CRC-16 00 00 5F 75

Demonstracja na platformie

BTAPP: ECO driving:

Eco.PNG

Połączenie Bluetooth do monitorowania i oceny zachowania kierowcy. Powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym dotyczące gwałtownego przyspieszania, hamowania, pokonywania zakrętów, nadmiernej prędkości, biegu jałowego i prędkości obrotowej. Rozwiązanie zaprojektowane w celu poprawy zachowania kierowcy i wydajności pracy.

 • Musisz połączyć się z urządzeniem, klikając ikonę Bluetooth i wybierając urządzenie.
 • Każde zdarzenie, które zostało wykryte przez nasze urządzenie będzie również wyświetlane w aplikacji. Użytkownicy mogą być powiadamiani wizualnie (ikona zdarzenia zmieni kolor na żółty, a liczba zdarzeń zostanie odpowiednio zwiększona), a także dźwiękowo (opcjonalnie w ustawieniach aplikacji).
 • Eco Score (wynik ekologiczny) jest obliczany przez urządzenie w zależności od całkowitej ilości zdarzeń i dystansu podróży.

Eco Score, odległość i czas trwania są okresowo aktualizowane automatycznie.

 • Status Trip może być bieżący lub zakończony. O zakończeniu podróży decyduje konfiguracja urządzenia. Jeśli aplikacja będzie połączona z urządzeniem w trakcie trwającej podróży - aplikacja będzie aktualizować liczbę zdarzeń, wynik, dystans i czas trwania podróży dla trwającej podróży.
TAVL: Otwórz aplikację TAVL → Wybierz Client → Wybierz Device → Określ przedział dat → Wybierz Track→ Wybierz Advanced → Wybierz przycisk Show zobacz w lewym dolnym rogu wszystkie informacje.


WIALON: Otwórz WIALON → Otwórz Wiadomości (messages) → Wybierz swoje urządzenie → określ przedział dat → Wybierz Wiadomość (data messages) → Wybierz "execute" (wykonaj), a zobaczysz wszystkie informacje.

Turbo kosmos.jpg